W jednolitym tekście wymienionego powyżej rozp. uwzględniono zmiany wprowadzone na podstawie rozp. nowelizującego, wydanego przez MRPIPS dnia 23.12.2016 r. (Dz. U. poz. 2284, ze zm.). Jednocześnie  w jednolitym tekście omawianego aktu wykonawczego pominięto par. 2 i par. 3 rozp. zmieniającego – są to regulacje o charakterze przejściowym oraz wskazujące termin wejścia w życie aktu nowelizującego.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.