Z danych przedstawionych przez resort pracy wynika, że w listopadzie br. stopa bezrobocia wyniosła 5,8% i była o 0,1 pkt. proc. wyższa niż miesiąc wcześniej, a o 0,7 punktu procentowego niższa niż rok temu. Wzrost bezrobocia w tym okresie nie jest niczym nadzwyczajnym. W ciągu ostatnich 28 lat spadek bezrobocia w tym miesiącu odnotowano tylko 4 razy, w 1994 r. 2006 r., 2007 r. i 2017 r., ale wówczas liczba bezrobotnych była znacznie wyższa niż obecnie.

W 4 województwach: łódzkim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim natężenie bezrobocia w stosunku do października nie uległo zmianie, natomiast wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,2 pkt. proc.) odnotowano w 12 województwach. Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 3,1%) utrzymuje się w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim ( 10,1%).

Z danych nadesłanych przez urzędy pracy wynika, że zarejestrowanych jest w urzędach 951,6 tys. osób. To o 116,1 tys. osób mniej niż przed rokiem (spadek o 10,9%). W listopadzie br. do urzędów pracy zgłoszono 107,6 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

źródło: MRPiPS