To był dobry miesiąc na rynku pracy. Po sezonowym wzrośnie w styczniu br., w lutym miał miejsce spadek liczby bezrobotnych – o 1,2 tys. osób. – W porównaniu do lutego 2019 r. spadek wyniósł natomiast 95,7 tys. osób. To bardzo dobry wynik – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

praca
Jak wynika ze wstępnych danych, liczba bezrobotnych w końcu lutego 2020 r. wyniosła 921 tys. osób i w porównaniu do końca stycznia br. spadła o 1,2 tys. osób (o 0,1 proc.).

– Taka sytuacja, czyli sezonowy wzrost bezrobocia w styczniu, a spadek już w lutym, miała miejsce także w trzech poprzednich latach – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

W zestawieniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, w lutym br. spadek wyniósł natomiast 95,7 tys. To spadek o 9,4 proc. Procentowy spadek liczby bezrobotnych w lutym 2020 r. w porównaniu do stanu z końca stycznia odnotowano w 10 województwach, przy czym najsilniejszy w województwach: podlaskim – o 1,8 proc. (o 0,6 tys. osób), lubelskim – o 1,4 proc. (o 1,1 tys. osób), kujawsko-pomorskim – o 1 proc. (o 0,7 tys. osób) i opolskim – o 1 proc. (o 0,2 tys. osób).

W pozostałych 6 województwach miał miejsce niewielki wzrost liczby bezrobotnych oscylujący w przedziale od 0,1 proc. w województwie podkarpackim do 1,3 proc. w województwie wielkopolskim – tłumaczy minister Marlena Maląg.

Stopa bezrobocia na poziomie kraju w lutym br. nie uległa zmianie i wyniosła 5,5 proc. W 5 województwach nastąpił jednak spadek stopy bezrobocia o 0,1 punktu procentowego, a w 3 – równie niewielki wzrost (o 0,1 pkt proc.).

– Poziom stopy bezrobocia w lutym br. był o 0,6 punktu procentowego niższy niż w lutym ubiegłego roku. Począwszy do 1991 roku, nigdy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w lutym nie był tak niski – podkreśla minister Maląg.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lutym br. (wg wstępnych danych) wyniosła 111,6 tys.

źródło: MRPiPS