Poradnik pracodawcy

Edukacja

Indywidualna pomoc dla uczniów

Akt wykonawczy o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zmiany w zasadach organizacji klas terapeutycznych. Największą nowością rozporządzenia ... (...) MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych...

Porady ekspertów

WIDEO

Popularne

GUS opublikował tablicę średniego dalszego trwania życia

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z  2016...

Rodzina 500+: utrata i uzyskanie dochodu a prawo do świadczenia

Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na dany okres, brany pod uwagę jest dochód z roku kalendarzowego poprzedzającego okres, na jaki ustalane...

Ustawa o emeryturach pomostowych – ogłoszono tekst jednolity

Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach pomostowych (Dz.U z 2017 r.,...

BHP

Zgodnie z art. 168 k.p. urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym odpowiednio w planie urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem (art. 163 k.p.) należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Przypomnijmy, że przywołana zasada nie ma zastosowania do części urlopu udzielanego na podstawie art. 1672 k.p.,...
Zasiłek opiekuńczy oraz zasady jego wypłaty określa ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368). Jest to świadczenie przysługującym za okres zwolnienia lekarskiego stwierdzającego niezdolność do wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad...
Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na dany okres, brany pod uwagę jest dochód z roku kalendarzowego poprzedzającego okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Zatem, podstawą ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na okres 2017/2018 jest dochód z 2016 roku. Prawo do świadczenia...

Rynek pracy