Poradnik pracodawcy

Działalność gospodarcza i odwrotne obciążenie VAT

Czy podwykonawcy robót budowlanych też mogą rozliczać swoje usługi w procedurze odwrotnego obciążenia podatkiem VAT? „Odwrotne obciążenie, a usługi ślusarskie. Od dłuższego czasu prowadzę jednoosobową...

Edukacja

Ważne zmiany w klasyfikacji budżetowej od 2018 roku

Dnia 01.01.2018 r. wejdzie w życie rozp. MRiF z dn. 21.07.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz...

Porady ekspertów

WIDEO

Popularne

GUS opublikował tablicę średniego dalszego trwania życia

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z  2016...

Rodzina 500+: utrata i uzyskanie dochodu a prawo do świadczenia

Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na dany okres, brany pod uwagę jest dochód z roku kalendarzowego poprzedzającego okres, na jaki ustalane...

Uwaga: zmiany w zasadach prowadzenia żłobków

Omawiamy kwestie outsourcingu pracowniczego, gdzie najłatwiej zobrazować na przykładzie działalności agencji pracy tymczasowej albo „przerzucania” pracowników żłobków pomiędzy poszczególnymi placówkami, aby zaoszczędzić na składkach...

BHP

Stosownie do postanowień art. 184 § 1 k.p. nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy (określana dalej jako "PIP"). Ponadto nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS).  Równocześnie regulacje art. 184 § 3 k.p. odsyłają, w odniesieniu...
Zmiana czasu letniego na zimowy nastąpi 29 października 2017 r. przez zmianę wskazań zegarów z godziny 3.00 na godzinę 2.00. Taką dyspozycję zawiera Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021 (Dz.U. 2016 poz. 1833). Szczegółowo pisaliśmy...
Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy w ściśle określonych przepisami prawa przypadkach. Poszczególne regulacje k.p. określają przypadki, w których pracownikowi przysługują płatne zwolnienia od pracy (patrz: tabela poniżej).   Zwolnienia udzielane na podstawie Kodeksu pracy   Rodzaje zwolnień od pracy Warunki uzyskania zwolnienia Podstawa prawna Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w związku z wypowiedzeniem...

Rynek pracy