Poradnik pracodawcy

Raportowanie FATCA i CRS w 2018 r.

Nowy formularz FAT-1 za 2017 r. Formularz FAT-1(2) służy polskim raportującym instytucjom finansowym do składania informacji wyłącznie za rok 2016 (o których mowa w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej...

Edukacja

Porady ekspertów

Popularne

GUS opublikował tablicę średniego dalszego trwania życia

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z  2016...

W 2017 roku wzrosną składki na tzw. mały ZUS

Od 1 stycznia 2017 roku wzrośnie wysokość składek ubezpieczeniowych opłacanych przez nowych przedsiębiorców. Do ustalenia podstawy wymiaru składek ZUS opłacanych na preferencyjnych warunkach wykorzystywane...

Roszczenie o ustalenie stosunku pracy

Zgodnie z przepisem art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje  do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i...

BHP

Należy zauważyć, że urlop na żądanie stanowi szczególne uprawnienie pracownika. Jego celem jest zrekompensowanie pracownikowi dużej swobody pracodawcy w przypadku udzielania urlopu wypoczynkowego. Żądanie udzielenia urlopu pracownik powinien zgłosić najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Zgodnie z przepisem art. 1672 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w...
Zgodnie z przepisem art. 180 § 1 Kodeksu pracy pracownicy przysługuje urlop w wymiarze: 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 33 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 35 tygodni...
Uprawnienia w zakresie odpraw pieniężnych przysługujących pracownikom w razie utraty zatrudnienia w ramach grupowego lub indywidualnego zwolnienia uregulowano w art. 8 i art. 10 ust. 1 ustawy z dn. 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o zwolnieniach grupowych". Pracownicy uprawnieni do odprawy pieniężnej...

Rynek pracy