Poradnik pracodawcy

Co dalej z naszą złotówką?

Chociaż polska gospodarka utrzymuje się w znakomitej kondycji, na wzrost wartości złotego wpływają przede wszystkim czynniki zewnętrzne. I właśnie one mogą już niebawem spowodować...

Edukacja

Porady ekspertów

Popularne

GUS opublikował tablicę średniego dalszego trwania życia

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z  2016...

W 2017 roku wzrosną składki na tzw. mały ZUS

Od 1 stycznia 2017 roku wzrośnie wysokość składek ubezpieczeniowych opłacanych przez nowych przedsiębiorców. Do ustalenia podstawy wymiaru składek ZUS opłacanych na preferencyjnych warunkach wykorzystywane...

Roszczenie o ustalenie stosunku pracy

Zgodnie z przepisem art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje  do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i...

BHP

Urlopy okolicznościowe jest to szczególna kategoria zwolnień od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W drodze rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy – Dz.U. z 2014 r. poz. 1632)  Minister Pracy i Polityki...
Należy zauważyć, że urlop na żądanie stanowi szczególne uprawnienie pracownika. Jego celem jest zrekompensowanie pracownikowi dużej swobody pracodawcy w przypadku udzielania urlopu wypoczynkowego. Żądanie udzielenia urlopu pracownik powinien zgłosić najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Zgodnie z przepisem art. 1672 k.p. pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie...
We wskazanych pomieszczeniach powinna być zapewniona temperatura co najmniej 16 °C (289 K), a na każdego pracownika najliczniejszej zmiany powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni, przy czym całkowita powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 m2. Pomieszczenia, o których mowa powinny być zaopatrzone w urządzenia do podgrzewania posiłków....

Rynek pracy