4 C
Warszawa
poniedziałek, Luty 27, 2017

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wiele rodzin straci świadczenia socjalne

MRPiPS: progi dochodowe do świadczeń socjalnych nie zostaną zmienione. Wiele rodzin straci świadczenia. Pracownicy zrezygnują z etatów, żeby nie przekroczyć progów dochodowych. W związku...

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

MRPiPS informuje, że podmioty ekonomii społecznej mogą ubiegać się o 100 tys. zł pożyczki na start oraz o 500 tys. zł pożyczki na rozwój....

Prawo pracy

ZUS

Więcej

  Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca kobiet w ciąży

  11 lipca została podpisana nowelizacja ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów związana jest z zapewnieniem szczególnej ochrony kobietom w ciąży i...

  Opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony – nowe regulacje

  Opłata za wydanie dokumentu licencji pracownika ochrony ustalona została w wysokości 308 zł - wynika z § 3 ust. 1 rozp. MSW z dn....

  Korzystne zmiany dla oszczędzających na IKZE

  Wśród zmian wielu ustaw wprowadzonych ustawą z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków...

  BHP

  „Pracownica złożyła do działu kadr zaświadczenie z KRUS, że podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników: - w okresie od 01.07.2011 r. do 16.06.2014 r. - z mocy ustawy w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim jako rolnik małżonka; - okres od 17.06.2014 r. do 16.06.2017 r. z mocy ustawy w zakresie emerytalno-rentowym...
  Czy przedłużająca się niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby daje pracodawcy możliwość rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia? „Pracownica przebywała 182 dni na zwolnieniu lekarskim. Ostatniego dnia zwolnienia tj. 19.01. br. przedłożyła orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z 16.01. br. o całkowitej niezdolności do pracy do 31.01.2018 r. Oświadczyła...
  Z początkiem nowego roku weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu pracy, dotyczące wystawiania świadectwa pracy. Również dnia 01.01.2017 r. weszło w życie rozporządzenie MRPiPS w sprawie świadectwa pracy. Zastąpiło ono wcześniejsze rozporządzenie dotyczące wystawiania świadectwa pracy z dn. 15.05.1996 r. W wyniku wejścia w życie ww. przepisów zaszły zmiany w...

  Rynek pracy