Poradnik pracodawcy

PIT za 2017: do 30 kwietnia należy wpłacić zaległy podatek

Kiedy trzeba dopłacić podatek? Jeżeli w zeznaniu rocznym wystąpi różnica między podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych przez płatników do zapłaty, jesteśmy zobowiązani do wpłacenia...

Edukacja

Porady ekspertów

Popularne

GUS opublikował tablicę średniego dalszego trwania życia

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z  2016...

W 2017 roku wzrosną składki na tzw. mały ZUS

Od 1 stycznia 2017 roku wzrośnie wysokość składek ubezpieczeniowych opłacanych przez nowych przedsiębiorców. Do ustalenia podstawy wymiaru składek ZUS opłacanych na preferencyjnych warunkach wykorzystywane...

Roszczenie o ustalenie stosunku pracy

Zgodnie z przepisem art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje  do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i...

BHP

Ponieważ pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego, to w razie braku możliwości wykorzystania w naturze tego uprawnienia pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent pieniężny będący równoważnikiem urlopu wypoczynkowego. Ekwiwalent pieniężny za urlop stanowi odpowiednik realizacji prawa pracownika do wypoczynku urlopowego w naturze, konsekwentnie zatem w stosunku do tego świadczenia obowiązuje zakaz zrzeczenia się...
  Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy oraz inne należności wynikające ze stosunku pracy - oblicza się wg zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop lub wynagrodzenia urlopowego. W niektórych przypadkach stosowanie powyższych zasad wymaga uwzględnienia określonych modyfikacji, niekiedy zaś przy obliczaniu wynagrodzenia przysługującego z danego tytułu należy zastosować odrębną procedurę.  W treści nin....
Należy zauważyć, że urlop na żądanie stanowi szczególne uprawnienie pracownika. Jego celem jest zrekompensowanie pracownikowi dużej swobody pracodawcy w przypadku udzielania urlopu wypoczynkowego. Żądanie udzielenia urlopu pracownik powinien zgłosić najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Zgodnie z przepisem art. 1672 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w...

Rynek pracy