Poradnik pracodawcy

Prawo pracy

Więcej

  Edukacja

  Żłobki i kluby dziecięce w 2016 r.

  Wśród wszystkich tego typu placówek największy odsetek stanowiły żłobki wraz z oddziałami żłobkowymi (83,0%). W porównaniu z rokiem poprzednim liczba żłobków, oddziałów żłobkowych i...

  Porady ekspertów

  WIDEO

  Popularne

  GUS opublikował tablicę średniego dalszego trwania życia

  Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z  2016...

  Ustawa o emeryturach pomostowych – ogłoszono tekst jednolity

  Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach pomostowych (Dz.U z 2017 r.,...

  Opóźnienie przejścia na emeryturę o rok to świadczenie wyższe o 8%

  Od 1 października br. zostanie przywrócony wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Resort rodziny podkreśla, że przejście na...

  BHP

  Każdego roku pracownik ma prawo do 4 dni urlopu na żądanie. Jest to specyficzny rodzaj urlopu, gdyż chęć wykorzystania tego urlopu pracownik zgłasza najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Jego wyjątkowość polega na sposobie udzielania, czyli poza planem urlopowym, obowiązującym w firmie. Co jednak należy podkreślić: urlop na żądanie nie jest...
  Zgodnie z art. 188 §1 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Z przepisu wynika, że taki urlop przysługuje każdemu pracownikowi, który jest rodzicem bądź...
  Pracownik nie może skutecznie zrezygnować z pracy ze wskazanym dniem, jeśli nie został zachowany okres wypowiedzenia. Umowa o pracę może ulec rozwiązaniu w trybach określonych w Kodeksie pracy. Zgodnie z nimi umowa o pracę rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia...

  Rynek pracy