Poradnik pracodawcy

Działalność gospodarcza i odwrotne obciążenie VAT

Czy podwykonawcy robót budowlanych też mogą rozliczać swoje usługi w procedurze odwrotnego obciążenia podatkiem VAT? „Odwrotne obciążenie, a usługi ślusarskie. Od dłuższego czasu prowadzę jednoosobową...

Edukacja

Opieka na zdrowe dziecko

„Opieka nad dzieckiem dla nauczyciela. Jak przeliczyć nauczycielowi urlop z tytułu opieki nad dzieckiem np. dnia 24.11.2017 r. (piątek) nauczyciel ma 2 godz. lekcji...

Porady ekspertów

WIDEO

Popularne

GUS opublikował tablicę średniego dalszego trwania życia

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z  2016...

Rodzina 500+: utrata i uzyskanie dochodu a prawo do świadczenia

Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na dany okres, brany pod uwagę jest dochód z roku kalendarzowego poprzedzającego okres, na jaki ustalane...

Uwaga: zmiany w zasadach prowadzenia żłobków

Omawiamy kwestie outsourcingu pracowniczego, gdzie najłatwiej zobrazować na przykładzie działalności agencji pracy tymczasowej albo „przerzucania” pracowników żłobków pomiędzy poszczególnymi placówkami, aby zaoszczędzić na składkach...

BHP

Stosownie do postanowień art. 184 § 1 k.p. nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy (określana dalej jako "PIP"). Ponadto nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS).  Równocześnie regulacje art. 184 § 3 k.p. odsyłają, w odniesieniu...
Postępowanie kontrolne prowadzone przez PIP Na wstępie należy podkreślić, że obecnie PIP sprawuje także kontrolę legalności zatrudnienia, czyli przestrzegania przez pracodawców i przedsiębiorców określonych przepisów zawartych w ustawie z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.). Postępowanie kontrolne ma...
Ustalenia z kontroli przeprowadzonej przez PIP Ustalenia z kontroli przeprowadzonej przez inspektora pracy należy odpowiednio udokumentować poprzez sporządzenie protokołu pokontrolnego lub notatki urzędowej. Zasady postępowania w tym zakresie zostały szczegółowo uregulowane w przepisach art. 31 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 786...

Rynek pracy