Zadaj pytanie ekspertowi

Zanim zadasz pytanie, poszukaj odpowiedzi na portalu w naszej WYSZUKIWARCE.

Usługa dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Na podany w formularzu adres e-mail prześlemy wiadomość z informacją o zamieszczeniu odpowiedzi oraz linkiem, pod którym będzie ona dostępna. Odpowiedzi na pytania napływające od użytkowników portalu będą udzielane – co do zasady – w okresie 21 dni roboczych od dnia przesłania pytania. Termin 21 dni, o którym wyżej mowa, może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa, związanych w szczególności z okresowym przekroczeniem średniej liczby nadsyłanych pytań do Ekspertów. Łączna liczba odpowiedzi udzielanych jednemu użytkownikowi może ulec ograniczeniu z uwagi na konieczność zapewnienia innym użytkownikom dostępu do odpowiedzi w wyżej określonym terminie 21 dni.

Zadaj pytanie!


Existing Users Log In
   

Pomoc dla przedsiębiorców z kilku dużych programów

„Witam Państwa. Dziękuję bardzo za ostatnią odpowiedź. A w jaki sposób wypełnić wniosek i opisać w nim, że przychód który weryfikowany jest z VAT jest z działalności jak i również z najmu lokalu (brak...

Równoważnik pieniężny za bezpłatne mieszkanie

„Zgodnie z art. 46 punkt 1 podpunkt 2 ustawy o lasach - leśniczemu i nadleśniczemu należy się bezpłatne mieszkanie. Ten sam art. 46 punkt 3 głosi, że jeśli brak takiego mieszkania to należy się...

Spadki: Komu należy się zachowek z majątku rodzinnego?

„Ojciec córki i dwóch synów, a mój teść, 10 lat po śmierci swojej żony (zmarła w 1987 r.) cały majątek przepisał swej córce i mi (zięciowi) w 1997 r., którzy to zostaliśmy z nim...

Tarcza antykryzysowa i umorzenie składek ZUS. Kiedy można nie płacić składki zdrowotnej?

„Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. na emeryturze - działalność założona 20 marca. Czy może starać się o umorzenie składki zdrowotnej ZUS? Do tego już zapłacił za marzec i kwiecień.” Na początek należy wyjaśnić, iż zgodnie...

Usługi transportowe i pomoc dla firm

„Prowadzę działalność - usługi transportowe, jestem płatnikiem VAT i wystawiam faktury za wykonane usługi. Poza tym wynajmuję lokal (jestem wynajmującym) i z tego tytułu również wystawiam faktury najemcy, ale już jako osoba fizyczna -...

Przedsiębiorcy i dodatkowe konto na subwencje

„Proszę o informację, czy zakładając dodatkowe konto tylko na subwencję powinienem zgłosić do urzędu skarbowego? Konto zostało zgłoszone we wniosku o subwencję.” Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w ... (...) art....

Odpowiedzialność pracownika za kradzież z majątku przedsiębiorstwa

„Nie przedłużam umowy o pracę pracownikowi, który nie chce oddać pieczątki oraz dokumentów będących własnością zakładu pracy. W jaki sposób wyegzekwować zwrot?” Jednym z podstawowych obowiązków pracowników jest obowiązek dbania o dobro zakładu pracy oraz...

Umowa zlecenie i badania lekarskie

„Pracownik zatrudniony na umowę zlecenie, który opłaca składki chorobowe przebywał na zwolnieniu powyżej 30 dni, czy jest obowiązek kierowania go na badania kontrolne? Przy przyjęciu do pracy miał ważne badania okresowe.” Z pytania wynika pewna...

Kogo dotyczy ochrona przedemerytalna?

Zwolnienie pracownika, a konsekwencje sprawy w sądzie pracy, gdzie pracownik wnioskuje o przywrócenie do pracy "Zatrudniłam kucharkę na umowę na okres próbny 3 m-cy. Następnie umowa na 1 rok na czas określony i kolejna na...

Chroń firmę: Tarcza dla mikroprzedsiębiorcy

„Szanowni Państwo, prowadzę 1-osobową działalnością, nie zatrudniam pracowników. Na jaką pomoc mogę liczyć w ramach tarczy antykryzysowej zakładając, że mój przychód nie przekracza 15.000 zł miesięcznie. Obecnie skorzystałam z niepłacenia przez 2 miesiące z...

Termomodernizacja: Wymiana kotłów grzewczych i ulga w PIT

„W ramach termomodernizacji w 2019 r. wymieniłem piec. Koszt nowego wyniósł 32.000 zł. W 2020 r. WFOŚiGW w ramach programu "Czyste Powietrze" ma mi zwrócić 18% wartości inwestycji, tj. prawdopodobnie 5.760 zł (kwotę poznam...

Działalność firmy w sytuacji zajęcia komorniczego

„Moja firma posiada koncesję na wydobywanie piasku, lecz niestety nie jest właścicielem gruntu, na którym ma się odbyć wydobycie – grunt do koncesji jest dzierżawiony od rolników. Niestety, jedno z pól, na które jest...

Działalność firmy w sytuacji zajęcia komorniczego

„Moja firma posiada koncesję na wydobywanie piasku, lecz niestety nie jest właścicielem gruntu, na którym ma się odbyć wydobycie – grunt do koncesji jest dzierżawiony od rolników. Niestety, jedno z pól, na które jest...

Zatrudnienia nauczyciela i świadczenie kompensacyjne

„Proszę o wyjaśnienie moich wątpliwości dotyczących W marcu br. /03.03.2020 r./ zatrudniłem na zastępstwo na czas określony /do 25.06.2020 r./ nauczyciela wspomagającego w pełnym wymiarze czasu pracy. Po zakończeniu umowy w naszej placówce wymieniony...

Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

„Czy kwota ryczałtu samochodowego wypłacanego systematycznie co miesiąc zgodnie z podpisaną umową za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych wchodzi do wyliczenia podstawy urlopu, ekwiwalentu za urlop oraz chorobowego?” W tej materii uwagę należy skierować...

Przedsiębiorcy i bezpodstawne naliczanie opłat

„Krajowy Rejestr Długów wpisał nas na listę dłużników w związku ze zgłoszeniem przesłanym przez firmę X S.A. Mamy z tego tytułu spore komplikacje w załatwianiu spraw bankowych. Nie chcemy jednak uregulować faktur, które są...

Uzupełnianie etatu nauczyciela w innej szkole

„Nauczyciel zatrudniony w szkole X na podstawie mianowania w wymiarze pełnego etatu tj. 18/18 i jest to dla niego macierzysta szkoła. W arkuszu organizacyjnym na nowy rok szkolny dyrektor przydzielił dla tego nauczyciela 11...

Awans zawodowy nauczycieli

„Szanowni Państwo, w tym roku kończę awans na nauczyciela dyplomowanego. Awans zaczęłam 01.09.2017 r. jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, kolejne 2 lata jako dyrektor przedszkola (od 01.09.2018 r.). Proszę o informacje dotyczące formalności jakie powinnam dopełnić jak...

Procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

„Czy mogłabym prosić o przygotowanie instrukcji lub procedury w postępowaniu w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Procedura dotyczy przedszkola (placówka publiczna).” Procedura może wyglądać następująco: ... (...) Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz...

Czy kierowca podczas dostawy musi mieć kasę fiskalną?

„Czy właściwa jest forma obiegu dokumentów i płatność w schemacie: 1. dostawca dostarcza towar do konsumenta, z którym firma ma umowę na regularne dostawy towarów; 2. klient potwierdza odbiór towaru dokumentem dostawy; 3. firma...