Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Okres Wysokość IV kwartał 2019 5198,58 zł III kwartał 2019 4931,59 zł II kwartał 2019 4839,24 zł I kwartał 2019 4950,94 zł IV kwartał 2018 4863,74 zł III kwartał 2018 4580,20 zł II kwartał 2018 4521,08 zł I kwartał 2018 4622,84 zł IV kwartał 2017 4516,69...

Podstawa wymiaru składek dla prowadzących działalność gospodarczą w 2020

Składka Podstawa wymiaru składek Obniżona podstawa wymiaru* na ubezpieczenia społeczne 3136,20 zł 780,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne 4026,01 zł ** * dla osób wymienionych w art. 18a ustawy z dnia 13.10.1998 r....

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Rodzaje odsetek Stawka odsetek w stosunku rocznym obowiązująca w 2020 r. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych 8% Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 50% 4% Obniżona stawka odsetek za...

Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie

Rodzaje odsetek Stawka odsetek w stosunku rocznym obowiązująca w 2020 r. Stawka odsetek ustawowych 5% Maksymalna stawka odsetek ustawowych 10% Stawka odsetek za opóźnienie 7% Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie 14%   Podane stawki obowiązują od 01.01.2016 r.

Stawka opłaty prolongacyjnej

Okres obowiązywania stawki Stawka opłaty od 09.10.2014 4,00% 04.07.2013 - 08.10.2014 5,00% 06.06.2013 - 03.07.2013 5,25% 09.05.2013 - 05.06.2013 5,50% 07.03.2013 - 08.05.2013 5,75% 07.02.2013 - 06.03.2013 6,25% 10.01.2013 - 06.02.2013 6,50% 06.12.2012 - 16.01.2013 6,75% 08.11.2012 - 05.12.2012 7,00% 10.05.2012 - 07.11.2012 7,25% 09.06.2011 -...

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalne wynagrodzenie Kwota 2020 rok 2600,00 zł 2019 rok 2250,00 zł 2018 rok 2100,00 zł 2017 rok 2000,00 zł 2016 rok 1850,00 zł 2015 rok 1750,00 zł

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od dn. 01.01.2020 r. Posiadane kwalifikacje Stopnie awansu zawodowego nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany 1 Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 2782 2862 3250 3817 2 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera)...

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne w roku kalendarzowym

Okres obowiązywania Wysokość 2020 r. 5227,00 zł 2019 r. 4765,00 zł 2018 r. 4443,00 zł 2017 r. 4263,00 zł 2016 r. 4055,00 zł 2015 r. 3959,00 zł 2014 r. 3746,00 zł 2013 r. 3713,00 zł 2012 r. 3526,00 zł 2011 r. 3359,00 zł 2010 r. 3146,00 zł 2009...

Minimalna podstawa zasiłku chorobowego w 2020 roku

Podstawa Okres obowiązywania Wysokość Minimalna (cały etat) 2020 r. 2243,54 zł Minimalna (cały etat) 2019 r. 1941,52 zł

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2020 r.

Miesiąc Wymiar czasu pracy w godzinach Kwota dodatku styczeń 168 3,10 zł luty 160 3,25 zł marzec 176 2,95 zł kwiecień 168 3,10 zł maj 160 3,25 zł czerwiec 168 3,10 zł lipiec 184 2,83 zł sierpień 160 3,25 zł wrzesień 176 2,95 zł październik 176 2,95 zł listopad 160 3,25 zł grudzień 168 3,10 zł

Najnowsze artykuły